TIN TỨC

Chính sách Post Study Work tại Anh quốc

Chính sách tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế làm việc tại Anh quốc sau 2 năm tốt nghiệp đang tạo nên một làn sóng cho xu hướng du học. Nhiều thông báo cho rằng, những kế hoạch mới sẽ được công bố chính thức vào năm 2020, điều này đã vừa góp thêm động lực cho các bạn sinh viên có định hướng du học Anh, vừa đưa Anh Quốc trở về đúng vị trí vốn có là điểm đến số 1 của sinh viên quốc tế.

Khi nào chương trình này sẽ bắt đầu?

Chính phủ hiện đang làm việc theo thời gian, nhưng chúng tôi tin rằng chính sách sẽ được công bố trong một tương lai gần, đó sẽ là 2020/2021.

Kết quả hình ảnh cho post study work visa uk

Ai sẽ đủ điều kiện để nộp đơn?

Chúng tôi tin rằng lộ trình nhập cư mới sẽ có sẵn cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học ở bất kỳ môn học nào ở bậc đại học trở lên tại các tổ chức giáo dục đại học với hồ sơ theo dõi và có Tier 4. Điều này bao gồm các sinh viên bắt đầu các khóa học trong năm 2020-2021 ở bậc đại học trở lên.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các tiêu chí đủ điều kiện có thể thay đổi khi những quy định trong chính sách này phát triển.

Sinh viên hiện đang học có thể áp dụng?

Sinh viên phải được cấp Tier 4 tại điểm. Sinh viên đã hoàn thành nghiên cứu tại thời điểm của chương trình học được giới thiệu có thể không đủ điều kiện để áp dụng, nhưng các trường đại học đang chờ làm rõ thêm từ chính phủ.

Sinh viên sẽ có thể làm gì trên thị thực đó?

Sinh viên đủ điều kiện sẽ có thể làm việc hoặc tìm việc ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào và họ sẽ có thể chuyển sang diện Công việc có tay nghề (Cấp 2) nếu họ tìm được công việc đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này có thể thay đổi khi chương trình phát triển.

Học sinh sẽ tự động được thêm 2 năm nữa, hay họ sẽ cần phải nộp đơn cho việc này?

Chúng tôi tin rằng sinh viên sẽ cần phải nộp đơn sau khi hoàn thành việc học. Sẽ có một khoản phí đăng ký, nhưng chưa có công bố cụ thể về mức phí mà sinh viên phải đóng.

Sinh viên có thể nộp đơn từ Vương quốc Anh?

Chính phủ mới chỉ công bố những kế hoạch này và do đó chương trình mới chưa có hiệu lực. Thông tin chi tiết vẫn chưa được Chính phủ công bố và vì thế các trường đại học không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về chương trình này.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi chúng tôi nhận được những thông báo cụ thể. Thông tin được cung cấp bởi các trường đại học có thể thay đổi khi chính sách này được triển khai.

[Nguồn: thongtinduhoc]