TIN TỨC

Thủy Tiên & Ngọc Trân du học sinh U.K

Ngọc Trân hiện đang học Thạc Sĩ nghành International Management MSc.. Thủy Tiên hiện đang học Thạc Sĩ ngành International MBA. Cả hai từng là nhân viên ưu tú của Ngân hàng HSBC.

Nguyễn Tri Thủy Tiên (đứng bên trái) và Đặng Ngọc Trân ( đứng bên phải) cả hai hiện đang học Thạc Sĩ tại University of Worcester