TIN TỨC

Thông tin mới về luật visa UK

Kể từ ngày 15/04/2015 đã có những thay đổi về việc xét duyệt thị thực lưu trú tại Anh trên 6 tháng

Từ ngày 15/04/2015 UKBA áp dụng quy định mới sau:

+> Chỉ dán Visa tạm thời 30 ngày trên hộ chiếu thay vì như trước đây dán Visa đầy đủ thời gian.
+> Sinh viên phải bay sang UK trong 30 ngày được ghi trên Visa tạm thời, nếu không Sinh viên sẽ phải xin lại Visa mới.
+> Sinh viên sang UK sẽ tới bưu điện gần nhà để lấy thẻ sinh trắc học BRP trong vòng 10 ngày kể từ ngày tới UK.
+> Chỉ áp dụng cho SV đi học trên 6 tháng, định cư và người lao động. Với những trường hợp khác như đi thăm thân, đi học ngắn hạn dưới 6 tháng, đi công tác ngắn hạn thì không áp dụng và không cần thẻ BRP.

Đọc thêm thông tin tại đây:
https://www.gov.uk/government/world-location-news/changes-to-visa-application-process-for-longer-stay-in-the-uk

(Nguồn: Gov.UK)