TIN TỨC

Thay đổi quan trọng trong visa du học Úc

Kể từ ngày 1/7/2016, Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) sẽ đưa ra một chương trình nhằm đơn giản hóa visa cho sinh viên quốc tế đến Úc, theo đó từ 8 loại sẽ chỉ còn 2 loại visa du học Úc: Subclass 500 dành cho sinh viên, và Subclass 590 dành cho người giám hộ.

Visa du học Úc mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2016

Bộ Di Trú (DIBP) đã chính thức đưa ra những thay đổi visa du học Úc, áp dụng từ ngày 1/7/2016 nhằm đơn giản hóa visa cho sinh viên quốc tế đến học tập Úc.

Theo đó từ nay chỉ còn 2 loại visa du học Úc: Subclass 500 dành cho sinh viên mới, và Subclass 590 dành cho người giám hộ đi theo sinh viên, và mọi thủ tục nộp đơn xin visa sẽ diễn ra trên mạng.

Cụ thể:

- Sinh viên quốc tế muốn đến Úc du học, bất kể ở cấp độ nào từ Trung học đến Tiến sĩ, đều có chung visa Subclass 500

- Thân nhân hay người giám hộ đi theo sinh viên sẽ nộp đơn xin visa Subclass 590

Những sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc với visa du học từ subclass 570 đến 576 vẫn giữ nguyên visa cho đến khi hết hạn, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Sau ngày 1/7/2016, thân nhân hay người giám hộ muốn thăm hay đi theo sinh viên quốc tế đang học tại Úc, sẽ phải nộp đơn xin visa subclass 590.

(Nguồn: sbs.com.au)