TIN TỨC

Tập đoàn StudyGroup

Công ty Du Học Liên Châu kết hợp cùng Tập đoàn StudyGroup nhằm chuẩn bị và giúp cho các em học sinh trang bị những kiến thức trong một xã hội toàn cầu và thành công trong một nền kinh tế toàn cầu.