TIN TỨC

Những Thay Đổi Của chương Trình lao Động Nước Ngoài Tạm Thời Tại Canada (Temporary Foreign Worker Program)

Bộ di trú và quốc tịch Canada (IRCC) đã đưa ra thông báo: “ các quy định về việc tích lũy thời gian bốn năm sẽ không còn áp dụng đối với người lao động nước ngoài tạm thời tại Canada” .Quy tắc này, còn được gọi là “Four – in , four-out”, có nghĩa là một số lao động nước ngoài có thời gian làm việc 4 năm tại Canada và sẽ bị rời khỏi nếu không đủ điều kiện để tiếp tục làm việc tại đây.

Các quy tắc ban đầu được đưa ra bởi cơ bộ máy phủ cũ trước đó vào 04/2011. Tại thời điểm đó, chính phủ tuyên bố rằng việc đưa ra các luật lệ này nhằm hạn chế các ứng viên không đủ điều kiện để trở thành thường trú dân tại Canada sau thời gian làm việc dài tại đây.

Tuy nhiên, các quy định trên đã gây ra nhiều tranh cãi, ảnh hưởng không chỉ đối với người lao động với nhau mà cả gia đình, người sử dụng lao động, cộng đồng những người đã thiết lập quan hệ kinh tế và xã hội. Trong nhiều trường hợp, người lao động nước ngoài không đủ điều kiện để trở thành thương trú dân nghĩa là họ sẽ phải nghỉ việc sau khi hoàn thành bốn năm làm việc và rời khỏi đất nước Canada.

1) Thay đổi của chương trình TFWP (Temporary Foreign Worker Program)

Vào ngày 13/12/2016, IRCC, cùng với Bộ lao động, phát triển nhân lực, đã đưa ra thông báo kết thúc quy định “four – In, four – out“ để ngăn chặn những khó khăn không cần thiết và bất ổn cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Các tuyên bố nói thêm, Chính Phủ sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ những người lao động nước ngoài tạm thời người hiện không có đủ điều kiện trở thành thường trú dân để học có thể trở thành thường trú dân.

Bộ Trưởng Bộ Di Trú John McCallum phát biểu “Trong nhiều cách, nguyên tắc bốn năm đặt rất nhiều sự không chắc chắn và ổn định đối với cả hai người lao động tạm thời và người sử dụng lao động. Chúng tôi có cảm giác rằng đó là một gánh nặng không cần thiết đối với ứng viên và người sử dụng lao động, và cả những cán bộ xét duyệt “,

Các quy tắc bốn năm không áp dụng đối với tất cả các lao động nước ngoài tại Canada. Không bao gồm người lao động cấp quản lý (National Occupational Clasification 0) và nhân viên chuyên môn (NOC A), Người lao động tại Canada theo NAFTA, và người lao động theo chương trình đề cử tỉnh.

2) Những lưu ý đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao Canada có nhu cầu thuê lao động nước ngoài đầu tiên phải nhận được sự chấp thuận của chính phủ trước khi bắt đầu tuyển dụng. Điều này đi kèm trong các hình thức của một (LMIA) .Để nhận được một LMIA tích cực, nó phải được xác định rằng việc thuê một công nhân nước ngoài sẽ có một ảnh hưởng tốt hay trung tính trên thị trường lao động Canada.

Đối với các nhà tuyển dụng xin LMIA, chính phủ sẽ duy trì mức tỷ lệ lương thấp đối với  lao động nước ngoài tạm thời được sử dụng  ở mức 20 phần trăm cho người sử dụng lao truy cập các TFWP trước ngày 20/6/2014, và 10 phần trăm cho người dùng mới của chương trình sau ngày đó. Những áp dụng trên được miễn cho các ngành công nghiệp theo mùa tìm kiếm lao động nước ngoài tạm thời cho đến 180 ngày trong năm dương lịch 2017 sẽ được mở rộng cho đến ngày 31/12/2017.

Một vị trí có mức lương thấp hay cao còn tùy thuộc vào mức lương trung bình ở tỉnh hoặc vùng đó . Ví dụ, ngưỡng ở Ontario được thiết lập tại $22/giờ.

3) Những lợi ích của việc thay đổi chương trình

Kế hoạch trên của Chính phủ dựa trên những kiến ​​nghị của Ủy ban sẽ được áp dụng vào đầu năm 2017.

Những thay đổi được thực hiện bởi chính phủ là phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban thường trực về nguồn nhân lực, kỹ năng và phát triển xã hội và tình trạng của người khuyết tật, đã được tiến hành nghiên cứu, đánh giá việc đối với chương trình TFWP vào tháng 5/ 2016 và đệ trình nó báo cáo trong tháng 9.

Luật sư David Cohen cho biết. “Khi mọi người định cư hoặc có một cơ hội thực tế để định cư, điều này không chỉ có lợi cho nền kinh tế và công nghiệp Canada,mà còn là cả các cộng đồng và thành viên gia đình“.

Đối với các nền kinh tế và cả nước, những gì chúng ta cần là sự ổn định, thay đổi này ngay lập tức đi một số cách để đạt được điều đó, và chúng ta có thể nhìn về phía trước để cải thiện hơn nữa trong tương lai gần.”

<Nguồn: http://www.cicnews.com/2016/12/temporary-foreign-worker-program-undergoes-major-changes-128744.html>