TIN TỨC

Giao lưu cùng với trường Whitireia Community Polytechnic, New Zealand

Whitireia Community Polytechnic - với hơn 130 ngành học từ lĩnh vực kinh doanh, công nghệ cho đến đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật, dịch vụ sức khỏe và cuộc sống, với bằng cấp giá trị, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm cao, Học viện Whitireia xứng đáng với tên gọi “học viện của những ước mơ”.


Công ty Du Học Liên Châu cùng gặp gỡ Mr. Greg Walton - "International Marketing Manager"


Mr. Greg Walton giao lưu cùng học sinh của Công ty Du Học Liên Châu.