TIN TỨC

Nguyễn Tri Thủy Tiên

Nguyễn Tri Thủy Tiên: nhân viên ưu tú của HSBC Việt Nam được học bổng University of Worcester. Em đang Du học Vương Quốc Anh, từ 1/2012. Chúc em tiếp tục thành công và sức khỏe tốt.