TIN TỨC

Nguyễn Đoàn Ngọc Lâm

Một học sinh giỏi của trường Lương Thế Vinh, Q.1, em Nguyễn Đoàn Ngọc Lâm hiện đang du học tại Olympic College, Washington, USA.

Em Ngọc Lâm nhân chuyến về thăm nhà, đã cùng Ba Mẹ đến thăm công ty Liên Châu.