TIN TỨC

Lê Trần Quốc Tuấn

Em Tuấn xuất sắc nhận được Visa du học Úc, thành phố Melbourne chuyên ngành Accounting.

Chúc mừng em Tuấn đã lấy được visa du học Úc. Mong em học tập tốt tại trường Holmesglen Institute ở Melbourne, Úc. Thượng lộ bình an em nhé.