TIN TỨC

Lê Minh Anh Vỹ

Lê Minh Anh Vỹ, học sinh giỏi của trường PTTH Bùi Thị Xuân. Vỹ "mê" tennis, yêu thích các môn học Science. Ước mơ của em là trở thành một bác sỹ giỏi theo truyền thống của Gia đình.

 

Em Vỹ và Cha (Bác sỹ Lê Minh Đạo) tại Công ty Liên Châu.  Vỹ đã ghi danh
học chương trình PTTH Công lập tại Sydney, Úc.  Chúc em thành công.