GIẤY CHỨNG NHẬN

Phó Giám đốc – Mr. Lê Mạnh Tuấn

Ông Lê Mạnh Tuấn từng là du học sinh ở Canada và ông đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Anh Quốc; và hiện nay ông giữ vai trò Phó Giám đốc Công ty TNHH Du Học Liên Châu.

Ông Lê Mạnh Tuấn - Công ty Du Học Liên Châu được Hội đồng Anh
công nhận là 1 trong những Công ty Tư Vấn hàng đầu Du Học Anh

Ông Lê Mạnh Tuấn - Công ty Du Học Liên Châu được Hội đồng Anh
công nhận là 1 trong những Công ty Tư Vấn hàng đầu Du Học Anh

 

Giấy chứng nhận Nghiệp vụ Tư Vấn Du Học của Công ty TNHH Du Học Liên Châu