GIẤY CHỨNG NHẬN

Giám đốc – Mrs. Nguyễn Thị Hồng Liên

Cô Nguyễn Thị Hồng Liên, Giám đốc Công ty TNHH Du học LIÊN CHÂU, Cử nhân Ngoại ngữ ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh năm 1976, hơn 24 năm kinh nghiệm Tư vấn Du học, Du lịch, Đoàn tụ bão lãnh các nước Mỹ, Úc, Canada, ...

Cơ Quan Giáo Dục Quốc Tế Úc - Lãnh Sự Quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh
cấp chứng nhận Chuyên Gia Tư vấn cho Cô Nguyễn Thị Hồng Liên năm 2002
.