GIẤY CHỨNG NHẬN

Đại diện chính thức của trường đại học quốc tế SolBridge, tại Hàn Quốc

Công ty du học Liên Châu trở thành đại diện, đối tác chính thức của trường đại học kinh doanh Sol Bridge danh tiếng tại Hàn Quốc