GIẤY CHỨNG NHẬN

Đại diện chính thức của trường cao đẳng cộng đồng Lane, USA

Chúng tôi rất vinh dự để trở thành đối tác chính thức của trường cao đẳng cộng đồng Lane tại bang Oregon, Mỹ.