DU HỌC MỸ

Thông tin mới nhất về diện visa ưu tiên SVP tại Úc

Bộ Di Trú đang xem xét lại sự cần thiết của diện visa ưu tiên SVP. Điều này đồng nghĩa với việc diện visa này sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm tới.

Một loại hình đơn giản hóa cấp độ xét duyệt visa (SSVF) cho sinh viên quốc tế đã được thông báo bởi thư ký Thượng nghị sĩ Cash and Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Payne.

Việc thay đổi này sẽ được thực hiện sau tháng 6 năm 2016 và sẽ thay thế diện visa ưu tiên SVP và khung đánh giá cấp độ xét duyệt visa hiện tại và loại hình xét duyệt mới này sẽ được áp dụng với toàn bộ sinh viên quốc tế. Loại hình xét duyệt mới này sẽ rất có lợi cho sinh viên và sẽ giúp duy trì tổng thể độ trung thực của chương trình visa du học.

Lưu ý: Chương trình visa diện ưu tiên SVP vẫn được áp dụng cho đến khi việc thay đổi được thực hiện sau tháng 6 năm 2016. Do đó, khi các bạn đang giữ visa du học sinh theo diện SVP thì các bạn vẫn phải tuân theo các điểu kiện cũng như vẫn phải tiếp tục duy trì việc đăng ký học với trường.

Thông tin mới nhất về diện visa ưu tiên SVP tại Úc
Thông tin mới nhất về diện visa ưu tiên SVP tại Úc

Điều khoản 8516 trong visa du học yêu cầu học sinh phải duy trì việc đăng ký học tại các học viện và các khóa học phù hợp với yêu cầu của visa. Ngoài trừ trường hợp du học sinh thuộc diện xét duyệt cấp độ 1 hoặc họ đã duy trì visa ít nhất 1 năm thì có thể xem xét việc thay đổi khóa học và trường học.

(Nguồn: AloUc)