DU HỌC MỸ

Hướng dẫn đăng ký thẻ và sử dụng phương tiện công cộng tại Sydney

Thẻ Opal là loại vé điện tử thông minh dùng cho phương tiện công cộng ở Sydney và Blue Moutains, Central Coast, Hunter, Illawarra và Southern Highlands.

Khi bắt đầu hành trình, bạn phải quẹt thẻ “tap on” và “tap off” ngay khi kết thúc hành trình đó vào máy đọc thẻ.

Hướng dẫn đăng ký thẻ và sử dụng phương tiện công cộng tại Sydney

 

Làm sao có thẻ Opal? Bạn là du học sinh, bạn phải sử dụng thẻ Adult Opal, thẻ này được cấp miễn phí và sử dụng lâu dài. Bạn có thể dễ dàng có thẻ bằng các cách sau:

  • Online www.opal.com.au
  • Tại các cửa hàng bán lẻ
  • Tại các nhà ga (train stations)

Nạp tiền vào thẻ:

 

Cách 1: Tự động nạp tiền: Đây là cách thuận tiện nhất để đảm bảo rằng thẻ Opal của bạn luôn tự động nạp tiền ngay khi thẻ không đủ tiền trả cho hành trình mới. Bạn có thể cài đặt lựa chọn này trên website: www.opal.com.au

 

Cách 2: Nếu bạn không đi lại thường xuyên, bạn có thể chủ động nạp tiền khi cần thiết tại website (tối thiểu $40) trên hoặc tại cửa hàng Opal gần nhà ga bạn đến (có nhiều mệnh giá lựa chọn như: $10, $20, $40, ...)

 

Kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ Opal?

 

Số tiền còn lại luôn được hiển thị khi bạn quẹt thẻ tại máy Opal, hoặc:

  • Kiểm tra online
  • Gọi 13 67 25 (13 OPAL)
  • Tại cửa hàng Opal 

Thông tin tham khảo khác:

 

Tìm hiểu hành trình từ nơi bạn xuất phát và điểm cần đến, sử dụng loại phương tiện nào tối ưu nhất, ước tính khoảng cách và thời gian của hành trình, bạn có thể nhập thông tin từ địa chỉ sau: https://www.opal.com.au/en/where-can-i-use-it/plan-your-trip/

 

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ: https://www.youtube.com/watch?v=fLBIUYX39Os