DU HỌC MỸ

[Navitas] – Cao đẳng tư vấn tâm lý ACAP

ACAP là trường chuyên dạy về các mảng tâm lý học, xã hội học, tư vấn và quản lý những trường hợp liên quan đến tinh thần và hành vi của con người. Trường được thành lập vào năm 1983 và hiện có 4 campuses ở các thành phố lớn như: Sydney, Melbourne, Adelaide và Brisbane.

Giới thiệu chung

Được thành lập năm 1983, Cao đẳng Tâm lý học Ứng dụng Úc (ACAP) đã nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong trong đào tạo tư vấn, tâm lý học, huấn luyện và quản lý nhân sự tại Úc. Trường có 4 khu học xá chính tại 4 thành phố lớn của Úc: Sydney, Melbourne, Adelaide và Brisbane.

Du học Úc ngành Tâm lý học tại Trường Australian College of Applied Psychology

Các chương trình học sau Trung học lấy bằng cấp của trường đều được thẩm định bởi Psychotherapy and Counselling Federation of Australia (PACFA) và chương trình học lấy bằng Psychology (tâm lý) nhận được thẩm định có điều kiện từ Australian Psychology Accreditation Council (APAC).

Hàng năm trường có hơn 5,500 sinh viên đăng kí theo học.

ACAP at Adelaide Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Diploma of Counselling

ACAP at Brisbane Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Diploma of Counselling
 • Bachelor of Applied Social Science
 • Associate Degree of Applied Social Science
 • Bachelor of Counselling

ACAP at Melbourne Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Diploma of Counselling
 • Graduate Diploma of Psychological Science
 • Graduate Diploma of Elite Athlete Mentoring
 • Graduate Diploma of Counselling
 • Graduate Certificate in Elite Athlete Mentoring
 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Applied Social Science
 • Associate Degree of Applied Social Science
 • Bachelor of Counselling (Coaching)
 • Bachelor of Counselling

ACAP at Brisbane Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Diploma of Counselling
 • Bachelor of Applied Social Science
 • Associate Degree of Applied Social Science
 • Bachelor of Counselling

ACAP at Melbourne Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Diploma of Counselling
 • Graduate Diploma of Psychological Science
 • Graduate Diploma of Elite Athlete Mentoring
 • Graduate Diploma of Counselling
 • Graduate Certificate in Elite Athlete Mentoring
 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Applied Social Science
 • Associate Degree of Applied Social Science
 • Bachelor of Counselling (Coaching)
 • Bachelor of Counselling

ACAP at Sydney Campus

 • Diploma of Community Services (Case Management)
 • Graduate Diploma of Psychological Science
 • Graduate Diploma of Counselling
 • Graduate Diploma of Professional Psychology
 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Applied Social Science
 • Master of Psychology (Clinical)
 • Bachelor of Social Work
 • Master of Social Work (Qualifying)
 • Associate Degree of Applied Social Science
 • Bachelor of Counselling (Coaching)
 • Bachelor of Counselling

Học phí và yêu cầu đầu vào

Mức phí:

Course / Course Program

Duration^

Number of Subjects / Units Undertaken

Tuition Fee per Subject / Unit ($AUD)

Associate Degree of Applied Social Science++

2 years full-time

16

16 x $2,692

Diploma of Counselling Skills

1 year full-time

8

8 x $2,692

Bachelor of Applied Social Science++

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Counselling

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Counselling (Coaching) 

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Psychological Science

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor Psychological Science (Honours)

1 year full-time

6

6 x $5,672

Bachelor of Psychological Science and Counselling

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Psychological Science and Criminology

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Social Work**

4 years full-time

28

26 x $2,692
2 x $7,950

Graduate Diploma of Counselling*

2 years full-time

12

12 x $3,366

Graduate Diploma of Professional Psychology**

1 year full-time

8

8 x $5,378

Graduate Diploma of Psychological Science (GradDipPsychSc)**

1 year full-time

9

9 x $2,787

Graduate Certificate of Psychological Science (GradCertPsychSc)

2 trimesters full-time

4

4 x $2,787

Master of Psychology (Clinical)**

2 years full-time

14

9 x $5,299
3 x $7,078
2 x $7,925

Master of Social Work (Qualifying)**

2 years full-time

12

10 x $2,784
2 x $8,353

Bachelor of Criminology and Justice

3 years full-time

24

24 x $2,692

Bachelor of Policing and Justice++

3 years full-time

24

24 x $2,692


Lưu ý: chi phí có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, vui lòng truy cập website: https://www.acap.edu.au/studying/fees-and-funding/ để có mức phí mới nhất.

Chi phí khác(tham khảo)

 • Renting: $350 - $700/tuần
 • Shared rental: $190 - $350/tuần
 • Hostel or guesthouse: $280 - $500/tuần
 • Homestay: $110 - $270/tuần
 • (We’ve teamed up with the Australian Homestay Network – learn more here.)
 • Groceries and eating out: $80 - $280/tuần
 • Gas/electricity (when renting): $35 - $140/tuần
 • Phone and internet: $15 - $55/tuần
 • Public transport: $15 - $55/tuần
 • Car (after purchase): $150 - $260/tuần
 • Entertainment: $80 - $150/tuần

Yêu cầu:

- Đại học

 • IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
 • Tốt nghiệp THPT GPA 7.5 +

- Thạc sỹ

 • IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tương đương (hệ 4 năm) và điểm ít nhất là 7.0

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Du Học Liên Châu
103 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, TP HCM
Hotline: 0903 781 701 - 0903 77 44 50
Email: honglien@duhoclienchau.com
Page: https://www.facebook.com/duhoclienchau.1992