DU HỌC NEW ZEALAND

Cập nhật chính sách ở lại làm việc sau tốt nghiệp tại New Zealand theo bậc học

Với mục đích cải thiện các kế hoạch vĩ mô của Chính phủ New Zeland dành cho giáo dục, kinh tế, xã hội và văn hóa, Chính phủ đang có những điều chỉnh trong chính sách cấp thị thực việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 1. Những thay đổi về thị thực (Visa) New Zealand

Cấp bậc học

Thời hạn visa làm việc sau tốt nghiệp

Ghi chú

 Cao đẳng, chứng chỉ sau tốt nghiệp

1 năm

 

 Cao đẳng, chứng chỉ sau tốt nghiệp trong   khoảng  tháng 12/2021 ngoài khu vực Auckland

2 năm

 

 Cử nhân hoặc cao hơn thuộc danh sách “Long
 Term Skills Shortage”

3 năm

Vợ/ chồng cũng sẽ được cấp visa làm việc


- Bỏ hình thức cấp thị thực hỗ trợ sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp với mọi bậc học

- Chính sách thay đổi có hiệu lực từ ngày 26/11/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

2. New Zealand và chính sách thu hút người tài

Sự thay đổi về chính sách thị thực làm việc nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế có thể học ở những bậc học cao hơn và tạo điều kiện định cư cho nhưng sinh viên có trình độ và tay nghề cao. Bởi theo những báo cáo thu được, lượng sinh viên theo học các khóa cao đẳng đang tăng mạnh, kéo theo đó là trình độ và kỹ năng của những người định cư thời gian gần đây đang giảm dần.

Chính phủ New Zeland mong rẳng sinh viên có thể lựa chọn con đường học tập đúng đắn và phù hợp nhất với sinh viên quốc tế, đổng thời đóng góp các kỹ năng và trình độ của họ vào những lĩnh vực mà New Zealand đang thiếu hụt lao động.

Việc ưu tiên thị thực lên tới ba năm cho khu vực ngoài Auckland là để đảm bảo lợi ích của giáo dục được chia sẻ trong tất cả các vùng của New Zealand, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ nhằm nâng cao đầu tư, tăng trưởng và năng suất của khu vực.

3. Những ngành nghề đang thiếu hụt tại New Zealand

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ TIÊU BIỂU HIỆN ĐANG CẦN TẠI NEW ZEALAND

 

Long Term

shortages

Immediate shortages

Canterbury shortages

Agriculture and forestry

 

Construction

Education

 

 

Engineering

Finance/business

 

 

Health and social services

 

ICT and electronics

 

Oil and gas

 

 

Recreation, hospitality & tourism

 

Science

 

Trades

Transport

 


*Lưu ý: ngành nghề trên chỉ mang tính chất tham khảo vì danh sách ngành nghề sẽ được thay đổi thường xuyên, vui lòng truy cập website: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/full-occupation-list để có cập nhật mới nhất.