DU HỌC MỸ

Đại học Transylvania, tại Lexington, Kentucky

Đại học Transylvania (Transylvania University) là trường nghệ thuật tự do tư thục, hệ cử nhân, được thành lập năm 1780 tại Lexington, Kentucky. Học viện cấp bằng cử nhân về kế toán, sinh học, khoa học sinh học, kinh doanh/thương mại, hóa học, khoa học thông tin & máy tính, nghệ thuật biểu diễn & thị giác, kinh tế học, giáo dục tiểu học & sư phạm, Anh ngữ, Pháp ngữ v.v. Đại học Transylvania có 1,158 sinh viên theo học

Đại học Transylvania (Transylvania Universitylà một trường đại học tư nhân ở Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ. Nó được thành lập vào năm 1780, khiến nó trở thành trường đại học đầu tiên ở Kentucky và trong số những lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Nó cung cấp 36 chương trình lớn, cũng như các chương trình dual-degree engineering, và được công nhận bởi Southern Association of Colleges and Schools. Tên của Transylvania, có nghĩa là "xuyên rừng" trong tiếng Latin, xuất phát từ ngày thành lập của trường đại học trong khu vực rừng rậm ở miền Tây Virginia gọi là Transylvania Colony, mà đã trở thành nhất của Kentucky vào năm 1792.

Transylvania là một tổ chức nghiên cứu triển vọng. Nó đã được trích dẫn cho giá trị nổi bật và chất lượng học tập của các ấn phẩm như US News & World Report.
 

 

Với đa dạng các ngành học:

 • Accounting
 • Anthropology
 • Biology
 • Business Administration
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Economics
 • Educational Studies
 • Engineering
 • English
 • Law
 • Literature
 • Health Professions (Dentistry, Medicine, Occupational Therapy, Pharmacy, Physical therapy, Veterinary medicine ...)
 • History
 • Music (Applied) / Education / Technology
 • Psychology
 • Sociology
 • Teaching Art / Chemistry
 • ...

Học bổng: Xin vui lòng truy cập website của trường: http://www.transy.edu/admissions/aid/academic_scholarships.htm

Ước tính chi phí*

Học phí:                                                  $40,610 USD
Room & Board:                                        $11,660USD
--------------------------------------------------------------------
Total:                                                      $53,270USD

*Để biết chính xác học phí hiện tại, xin vui lòng truy cập website của trường: http://www.transy.edu/financial-aid/cost

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.