DU HỌC HÀN QUỐC

Thông tin visa du học Hàn Quốc

Sau khi quyết định du học Hàn Quốc, học sinh nghiên cứu ngôn ngữ học hoặc học sinh thuộc hệ chính quy của cơ quan giáo dục Hàn Quốc nếu đã nhận được giấy nhập học thì trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết, sau đó xin visa du học.


Nghiên cứu ngôn ngữ, nhập học hệ chính quy, nhập học vào chương trình ngắn hạn như nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc hoặc kỳ hạn lưu trú khác nhau thì chắc chắn phải tuân theo các quy tắc và luật lệ liên quan.

Vì có nhiều vấn đề phải chuẩn bị trước khi đến du học Hàn Quốc nên cần thông qua mạng Internet hoặc thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc để nhận hướng dẫn cần thiết. Trước khi đến du học cần phải kiểm tra tài liệu và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về thức ăn, khí hậu, trang phục, tập quán sinh hoạt, hình thái cư trú, văn hoá, lịch sử, ngôn ngữ v..v...  Để lưu trú thời gian dài ở nước ngoài thì rất cần Visa và trước khi vào Hàn Quốc phải có hộ chiếu, xin visa ...

Hướng dẫn chung về vấn đề cấp visa như sau:

1. Giải quyết về Visa

“Dù ở đất nước nào thì việc chấp nhận cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài” hoặc “hành vi tiến cử của lãnh sự về việc xin nhập cảnh của người nước ngoài” đang có ý nghĩa. Hiện nay ở Hàn Quốc chỉ còn “hành vi tiến cử nhập cảnh đối với người nước ngoài của lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài” đang có ý nghĩa.

1.1. Các loại Visa

1.1.1. Visa 1 lần

  • Có thể nhập cảnh 1 lần trong kỳ hạn có giá trị.
  • Có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày cấp (áp dụng cho trường hợp theo giấy tờ thì kỳ hạn xin visa tương ứng theo giấy tờ đó).

1.1.2. Visa nhiều lần

Có thể nhập cảnh trên 2 lần trong kỳ hạn có giá trị

Kể từ ngày cấp:

  • Visa theo giấy tờ thoả thuận hoặc visa ngoại giao thì tư cách lưu trú có giá trị trong 3 năm.
  • Visa theo giấy tờ thoả thuận cấp visa nhiều lần có giá trị trong kỳ hạn tương ứng với giấy tờ đã thoả thuận.
  • Lựa chọn chủ nghĩa tương hỗ hoặc lợi ích quốc gia sau đó cấp visa thì có giá trị trong kỳ hạn theo bộ tư pháp quy định.

.1.2. Giấy đồng ý cấp Visa

Giấy đồng ý cấp Visa: để giảm bớt thủ tục cấp visa và rút ngắn kỳ hạn cấp, trước tiên ở nơi cấp visa của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hàn Quốc ở nước ngoài phải tiếp nhận giấy tờ của người được mời, tiếp theo trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc trưởng phòng của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú sau khi điều tra sơ bộ về đối tượng được cấp visa sẽ phát cho giấy đồng ý cấp visa, và Đại sứ hoặc Lãnh sứ Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ cấp visa theo giấy đồng ý đó (trừ trường hợp chỉ định rõ chắc chắn nhận giấy đồng ý cấp visa sau đó đề nghị cấp visa).

Trước khi đến du học cần phải kiểm tra tài liệu và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về thức ăn, khí hậu, trang phục, tập quán sinh hoạt, hình thái cư trú, văn hoá, lịch sử, ngôn ngữ v.v…. Để lưu trú thời gian dài ở nước ngoài thì rất cần Visa và trước khi vào Hàn Quốc phải có hộ chiếu, Visa ...

2. Trường hợp tổng quát

Đối tượng cấp visa

  • Người nghiên cứu tiếng Hàn Quốc ở viện ngữ học thuộc đại học.
  • Người nhận giáo dục ở cơ quan giáo dục không kể cơ quan giáo dục tương đương với tư cách du học hoặc cơ quan nghiên cứu học thuật.
  • Người nghiên cứu về kỹ năng, kỹ thuật như đoàn thể, viện nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của chung hoặc công lập và tư lập.
  • Người với tư cách nghiên cứu công nghiệp hoặc nhận lương từ cơ quan nghiên cứu.