DU HỌC CANADA

THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU VIỆT NAM

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (sau đây viết tắt là hộ chiếu) nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Đại sứ quán. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, sống ở xa Đại sứ quán, nhân thân rõ ràng, giấy tờ đầy đủ, đương sự có thể nộp hồ sơ qua bưu điện; Đại sứ quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ thất lạc khi gửi bưu điện.

1.2. Đơn cấp giấy thông hành và cấp đổi, bổ sung, sửa đổi… hộ chiếu do chính người xin khai đầy đủ bằng tiếng Việt, tự ký và ghi rõ họ tên. Trẻ em dưới 14 tuổi có thể do cha, mẹ hoặc người giám hộ (được pháp luật công nhận) ký thay, ghi rõ họ tên người ký và quan hệ với người xin cấp, đổi… hộ chiếu.​

1.3. Hộ chiếu có giá trị 10 năm; hộ chiếu có dán ảnh trẻ em và hộ chiếu cấp riêng cho trẻ em dưới 14 tuổi tròn có giá trị 05 năm tính từ ngày cấp hay từ ngày dán ảnh trẻ em.​

1.4. Người được cấp hộ chiếu phải ký tên vào hộ chiếu và có trách nhiệm giữ gìn hộ chiếu của mình.​

1.5. Tuyệt đối không cho người khác mượn hộ chiếu của mình hoặc sử dụng hộ chiếu vào những việc không được phép theo quy định của pháp luật.

1.6. Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, bổ sung hộ chiếu, giấy thông hành nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Trong trường hợp ở quá xa Đại sứ quán hoặc vì lý do sức khỏe, hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện sau khi đã trao đổi, phỏng vấn qua điện thoại xác định được người đề nghị cấp hộ chiếu là công dân Việt Nam đang có mặt và cư trú hợp pháp tại Canada.

1.7. Thời gian xử lý hồ sơ:

 • Cấp đổi (còn hộ chiếu cũ): 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ
 • Hộ chiếu mất: (i) 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, bao gồm chứng minh thư/căn cước công dân; (ii) ít nhất 30 ngày làm việc trong trường hợp không có chứng minh thư/thẻ căn cước công dân có ảnh
 • Hộ chiếu lần đầu: Ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Thời gian xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu lần đầu không cố định, có thể kéo dài đến một vài năm. Hồ sơ có thể bị từ chối không được cấp trong trường hợp thông tin cung cấp về địa chỉ cư trú tại Việt Nam không chính xác, không thể xác minh.​

1.8. Liên quan đến thủ tục chứng thực bản sao công chứng do luật sư, công chứng viên Canada thực hiện, xin vui lòng xem thêm tại website của Bộ Ngoại giao Canada.​

2. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

2.1. Cấp hộ chiếu lần đầu (không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị):

2.1.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (Mẫu đơn PDF).

2.1.2. Tờ khai nhân thân  (Trẻ em mới sinh tại Canada không cần nộp – xong cần làm Khai sinh Việt Nam trước).

2.1.3. Giấy khai sinh Việt Nam (bản chính hoặc bản sao có công chứng hợp lệ); Chứng minh thư nhân dân còn giá trị sử dụng (loại có ảnh) hoặc Giấy xác nhận nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an bản chính hoặc bản sao có công chứng (theo Mẫu quy định).​

2.1.4. Giấy tờ về cư trú của Canada còn giá trị:

2.1.5. Tùy từng trường hợp, giấy tờ nhân thân khác có thể được yêu cầu (hộ chiếu cũ đã hết hạn, bản sao sổ hộ khẩu…) để làm cơ sở xác minh hoặc đương sự có thể cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.​

2.1.6. 02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ 4x6cm hoặc 5x5cm)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7cm đến 1cm; hoặc gửi bản mềm ảnh và trang 2 hộ chiếu tới địa chỉ email visa@vietnamembassy.ca ​và sử dụng dịch vụ crop và in ảnh tại Đại sứ quán.

Thời gian cấp hộ chiếu lần đầu có thể kéo dài. Trong trường hợp không xác minh được nhân thân và địa chỉ cư trú tại Việt Nam, đương sự có thể không được cấp hộ chiếu.

2.2. Cấp đổi hộ chiếu (có hộ chiếu còn giá trị):

2.2.1. Theo quy định, Đại sứ quán không gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn mà sẽ cấp đổi hộ chiếu mới trong khoảng 6 tháng trước khi hộ chiếu hết hạn. Đối với hộ chiếu hết hạn quá lâu, thủ tục cấp đổi và lệ phí giống như đối với Hộ chiếu lần đầu.

2.2.2 Hồ sơ đổi hộ chiếu do hộ chiếu sắp hết hạn: (i) Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định); (iii) Hộ chiếu gốc và bản sao trang nhân thân (trang có ảnh và dấu trong hộ chiếu cũ); (iii) Giấy tờ cư trú của Canada còn giá trị.

2.2.3. Trường hợp hộ chiếu hết hạn, cần cung cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu kèm theo)/Tuyên thệ chưa thôi/bị tước quốc tịch Việt Nam. Tùy từng trường hợp cụ thể, đương sự cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.

2.2.4.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4x6cm hoặc 5x5cm) chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7cm đến 1cm; hoặc gửi bản mềm ảnh và trang 2 hộ chiếu tới địa chỉ email visa@vietnamembassy.ca ​và sử dụng dịch vụ crop và in ảnh tại Đại sứ quán.

2.3. Cấp lại hộ chiếu bị hỏng:

2.3.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định);

2.3.2. Hộ chiếu gốc bị hỏng.​

2.3.3. Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (Trong trường hợp ảnh trong hộ chiếu cũ không còn nhận diện được).

2.3.4. Giấy tờ về cư trú của Canada còn giá trị:

 • Đối với người Việt Nam định cư tại Canada: Hộ chiếu Canada, chứng minh thư (ID) hoặc thẻ thường trú (PR card) bản sao được công chứng (tại văn phòng luật sư hoặc notary public) và chứng thực theo đúng quy định (bấm vào đây để xem mẫu văn bản đã được công chứng và chứng thực).
 • Đối với lưu học sinh, sinh viên: bản sao Study permit còn giá trị được công chứng và chứng thực theo đúng quy định.

2.3.5.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ 4x6cm hoặc 5x5cm) chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7cm đến 1cm; hoặc gửi bản mềm ảnh và trang 2 hộ chiếu tới địa chỉ email visa@vietnamembassy.ca ​và sử dụng dịch vụ crop và in ảnh tại Đại sứ quán.

2.4. Cấp lại hộ chiếu bị mất:

Trong thời hạn 48 giờ, kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu Việt Nam, người có hộ chiếu bị mất phải có đơn trình báo với Đại sứ quán  và cơ quan có thẩm quyền của Canada.

Hộ chiếu báo bị mất đã hủy giá trị sử dụng, khi tìm thấy không được khôi phục giá trị sử dụng.

2.4.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền Canada.

2.4.2. Đơn trình báo Đại sứ quán về việc mất hộ chiếu (theo mẫu quy định).​

2.4.3. Xác nhận của Cơ quan cảnh sát Canada xác nhận việc đã được thông báo mất hộ chiếu.​

2.4.4. Bản sao hộ chiếu bị mất.

2.4.5. Giấy tờ về cư trú của Canada còn giá trị:

 • Đối với người Việt Nam định cư tại Canada: Hộ chiếu Canada, chứng minh thư (ID) hoặc thẻ thường trú (PR card) bản sao được công chứng (tại văn phòng luật sư hoặc notary public) và chứng thực (tại Bộ Ngoại giao Canada) theo đúng quy định (bấm vào đây để xem mẫu văn bản đã được công chứng và chứng thực).
 • Đối với lưu học sinh, sinh viên: bản sao Study permit còn giá trị được công chứng và chứng thực theo đúng quy định.

2.4.6. Bản gốc chứng minh thư/thẻ căn cước Việt Nam/Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp còn giá trị (Mau-giay-xac-nhan-nhan-su-cua-BCA). Trong trường hợp không còn các giấy tờ trên, thời gian xử lý, xác minh sẽ kéo dài.

2.4.7. 02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ 4x6cm hoặc 5x5cm) chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7cm đến 1cm; hoặc gửi bản mềm ảnh và trang 2 hộ chiếu tới địa chỉ email visa@vietnamembassy.ca và sử dụng dịch vụ crop và in ảnh tại Đại sứ quán.

Tùy từng trường hợp cụ thể, đương sự có thể cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.

2.5. Dán ảnh trẻ em vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ:

 • Chỉ dán ảnh trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ.
 • Hồ sơ xin dán ảnh trẻ em được sinh ra tại Canada vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ như quy định tại Điểm 2.1.1, 2.1.2 và 2.1.3.​

2.6. Tách (cấp riêng) hộ chiếu cho trẻ em từ hộ chiếu của cha hoặc mẹ:

 • Hồ sơ như quy định tại Điểm 2.1.2 và 2.1.3.
 • Hộ chiếu của cha hoặc mẹ có dán ảnh con.

2.7. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu

2.7.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định).

2.7.2. Giấy tờ liên quan đến nội dung cần điều chỉnh (bản chính/bản sao công chứng và chứng thực). Ví dụ: Nếu Quý vị cần bị chú tên như trong Hộ chiếu Canada thì cần nộp kèm Hộ chiếu Canada và giấy chứng nhận đổi tên (Certificate of change of name) bản sao được chứng thực theo đúng quy định (mẫu chứng thực)

2.7.3. 02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4x6cm hoặc 5x5cm) chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7cm đến 1cm; hoặc gửi bản mềm ảnh và trang 2 hộ chiếu tới địa chỉ email: visa@vietnamembassy.ca ​và sử dụng dịch vụ crop và in ảnh tại Đại sứ quán.

3. LỆ PHÍ

 • Lệ phí có thể trả bằng Bank Draft hoặc Money order payable to Embassy of Vietnam hoặc credit card (Quý vị vui lòng bấm vào đây để tải phiếu yêu cầu thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master).
 • Phí và lệ phí theo quy định của Thông tư 264 của Bộ Tài chính. Lệ phí không bao gồm phí gửi hồ sơ qua đường bưu điện và các chi phí có thể phát sinh trong quá trình xác minh nhân thân và hoàn thiện hồ sơ.
 • Nếu Quý vị muốn Đại sứ quán gửi trả kết quả qua đường bưu điện, cần cung cấp họ tên, địa chỉ với đầy đủ mã số bưu điện (postal code) và điện thoại nhà hoặc điện thoại di động của người nhận. Hồ sơ sẽ được gửi về địa chỉ Quý vị yêu cầu bằng dịch vụ chuyển thư bảo đảm của Fedex (thời gian chuyển 1 ngày, lệ phí 35 USD/bì thư) hoặc Canada post (thời gian chuyển 2-3 ngày, lệ phí 25 USD/bì thư).

Trong thời gian vừa qua, việc chuyển thư bằng dịch vụ của Canada Post thường xuyên bị chậm trễ. Để đảm bảo hồ sơ được chuyển đến kịp thời, Đại sứ quán xin khuyến cáo trong các trường hợp cần hồ sơ gấp, Quý vị chỉ nên sử dụng dịch vụ chuyển thư của Fedex. ​

*LƯU Ý​

 • Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Bộ phận Hộ chiếu của Đại sứ quán qua số điện thoại: (613) 236 0772 ext. 228.
 • Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa:

Embassy of Vietnam - 55 Mackay St., Ottawa, ON, K1M 2B2

[Nguồn: vietnamembassy]