DU HỌC CANADA

Qui Định Mới Dành Cho Du Học Sinh Canada

Từ tháng 6/2014, sinh viên quốc tế sẽ được đi làm thêm 20 giờ/tuần hoặc toàn thời gian vào các kì nghỉ mà không cần phải xin giấy phép (Work Permit). Điều kiện yêu cầu là sinh viên cần phải tham gia vào các chương trình học có cấp bằng kéo dài tối thiểu 6 tháng như đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada.
Vào ngày 12.2.2014, Bộ phận Di Dân và Nhập Cư Canada đã đưa ra các điều chỉnh nhằm thắt chặt việc quản lý và cải thiện các dịch vụ dành cho du học sinh quốc tế đang theo học tại đây cũng như bảo vệ uy tín của nền giáo dục chất lượng cao và các chương trình học tại Canada.

 

Các điều chỉnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01.06.2014, với chi tiết cụ thể như sau:

Quy định trước 01/06/2014

Quy định sau 01/06/2014

Đương đơn (sinh viên) phải chứng minh được ý định học tập nghiêm túc tại Canada khi nộp đơn xin thị thực du học.

Đương đơn phải đăng ký và theo đuổi các khóa học tại Canada. Nếu không làm được điều này, sinh viên có thể bị trục xuất khỏi Canada.

Đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực để theo đuổi việc học tập tại bất cứ trường nào ở Canada.

Thị thực du học chỉ được cấp cho các đương đơn đăng ký theo học tại các trường được cấp phép tuyển sinh sinh viên quốc tế ở Canada.

Các sinh viên đã được cấp thị thực du học, đang theo học tại các trường cao đẳng / đại học / học viên công lập hoặc tư thục tại Canada bắt buộc phải nộp đơn xin giấy phép làm việc ngoài trường học (Off-campus Work Permit) để có thể đi làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong quá trình học hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.

Tất cả sinh viên đã được cấp thị thực du học sẽ được phép đi làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong quá trình học hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ mà không cần phải nộp đơn xin giấy phép làm việc ngoài trường học (Off-campus Work Permit). Điều kiện yêu cầu là sinh viên cần phải tham gia vào các chương trình học có cấp bằng kéo dài tối thiểu 6 tháng như đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada.

Bất kỳ sinh viên quốc tế nào cũng có thể nộp đơn xin giấy phép thực tập (Co-op Work Permit) nếu chương trình thực tập này là một phần bắt buộc của khóa học

Chỉ những sinh viên quốc tế đang theo học tai các trường phổ thông hoặc các trường được chỉ định mới được phép nộp đơn xin giấy phép thực tập (Co-op Work Permit) nếu chương trình thực tập này là một phần bắt buộc của khóa học

Đối tượng là khách du lịch không được phép nộp đơn xin thị thực du học trong lãnh thổ Canada.

Đối tượng là khách du lịch có thể nộp đơn xin thị thực du học trong lãnh thổ Canada với điều kiện họ đang là học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học; đang trong các chương trình trao đổi học thuật hoặc tham gia các khóa học khóa ngắn hạn ở những trường đạt tiêu chuẩn. Họ cũng có thể là các sinh viên đã hoàn thành 1 khóa học hoặc chương trình học nào đó vốn là điều kiện để được chấp nhận vào học tiếp tại 1 trường có chỉ định khác ở Canada.

Sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học vẫn có thể ở lại Canada một cách hợp pháp cho đến khi thị thực du học hết hiệu lực.

Thị thực du học sẽ tự động hết hiệu lực trong vòng 90 ngày sau khi sinh viên kết thúc chương trình học. Sinh viên quốc tế muốn tiếp tục lưu trú tại Canada phải xin được giấy phéo làm việc hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.

Các sinh viên đã được cấp thị thực du học không được phép đi làm sau khi hoàn thành chương trình học và đang trong quá trình chờ xét duyệt giấy phép làm việc sau tốt nghiệp(Post Graduation Work Permit).

Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp được phép đi làm toàn thời gian ngay sau khi hoàn thành chương trình học cho đến lúc nhận được quyết định chính thức của hồ sơ xin xét duyệt giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post Graduation Work Permit).


Thông tin thêm:

- Các tỉnh và vùng lãnh thổ tại Canada sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của địa phương mình. Do vậy, trong vài tháng tới, chính quyền tại các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ đưa ra danh sách các trường được chỉ định đạt tiêu chuẩn tuyển sinh sinh viên quốc tế. 
- Giống như quy định cũ, sinh viên quốc tế theo học các khóa học ngắn hạn dưới 6 tháng tại Canada vẫn không cần phải xin thị thực du học. 
- Theo quy định mới, sinh viên quốc tế đã được cấp thị thực du học và đang theo học tại các trường không được chỉ định tại Canada vẫn được phép tiếp tục ở lại để hoàn thành chương trình học đó với thời hạn tối đa là ba năm sau khi quy định này có hiệu lực.
- Tương tự như vậy, sinh viên quốc tế đã được cấp thị thực du học; đang theo học tại các trường không được chỉ định tại Canada và đã được cấp giấy phép làm việc ngoài trường học (Off-campus Work Permit)hoặc giấy phép thực tập (Co-op Work Permit) vẫn có thể tiếp tục sử dụng hay gia hạn các giấy phép này (nếu cần thiết) cho đến khi hoàn tất chương trình học hoặc tối đa là ba năm sau khi quy định mới có hiệu lực.

(Nguồn: Citizenship and Immigration Canada)