DU HỌC CANADA

Những thay đổi có lợi trong luật Quốc tịch Canada dành cho du học sinh

Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, John McCallum - Thành viên Đảng tự do Quốc hội Canada, đã công bố sự ra đời của dự luật Bill C-6. Đây là bước đệm của mục tiêu cải thiện quá trình nhập cư vào Canada và phục hồi những thay đổi được chính phủ bảo thủ đặt ra trong những năm qua.

Những thay đổi trong đạo luật Quốc tịch sẽ tạo thuận lợi và rút ngắn tiến trình cho những du học sinh quốc tế có ý định nhập cư tại Canada.

Cụ thể, đạo luật cho phép rút ngắn thời gian bắt buộc cư trú để xin quốc tịch tại Canada của những ứng viên sáng giá từ 1,460 ngày (4 năm), xuống còn 1,095 ngày (3 năm) trong tổng số 5 năm.

Một điểm đáng chú ý khác của Bill C-6 là thời gian học tập và sinh sống trước khi trở thành thường trú nhân của các du học sinh và người đi làm sẽ được phép tính vào tổng số năm bắt buộc sinh sống tại Canada. Theo đó, một khi luật mới có hiệu lực, mỗi ngày trong số ngày sinh sống trước khi là thường trú nhân sẽ được tính là nửa ngày, số ngày đó sẽ được tích lũy đến khi đủ một năm trên tổng số 3 năm sinh sống bắt buộc.

Trong số các thay đổi đối với luật Quốc tịch giới thiệu thông qua đạo luật Bill C-6, điểm chú ý nhất là việc loại bỏ các điều luật cho phép thu hồi quyền công dân Canada, bao gồm việc loại bỏ các tuyên bố về "ý định cư trú" khi xin thường trú nhân và sự thay đổi về các yêu cầu ngôn ngữ để trở thành công dân Canada.

Để biết thêm về đạo luật Bill C-6, vui lòng đọc thêm tại đây: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8124600