DU HỌC CANADA

Top trường Đại học Canada về tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp

Bài viết này sẽ liệt kê những trường Đại học Canada về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao nhất trong năm 2019 và 2020. Các bạn sinh viên đang có định hướng du học Canada nên tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Các trường về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao nhất 2019


Bảng xếp này đã chứng minh chất lượng giáo dục và danh tiếng của các ngôi trường tại Canada, những ngôi trường được liệt kê trong thống kê dưới đây cũng được đánh giá rất cao trên toàn thế giới. Dựa vào các tiêu chuẩn như tỷ lệ việc làm, kết quả khảo sát của cựu sinh viên, danh tiếng của nhà tuyển dụng, quan hệ đối tác với nhà tuyển dụng.

Xếp hạng ở Canada

Xếp hạng trên thế giới

Tên trường

#1

#12

University of Toronto

#2

#40

University of Waterloo

#3

#38

University of British Columbia

#4

#87

University of Alberta

#5

#93

McMaster University

#6

#101-110

Queen's University

#7

#141-150

Western University

#8

#151-160

Université de Montréal

#9

#151-160

University of Calgary

#10

#301-500

Carleton University

 

Các trường về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao nhất 2020


The QS Graduate Employability Rankings 2020 cũng đưa ra danh sách các trường Đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất năm 2020. Tất cả đều nằm trong số các tổ chức tốt nhất thế giới về việc thúc đẩy việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Xếp hạng ở Canada

Xếp hạng trên thế giới

Tên trường

#1

#16

University of Toronto

#2

#25

University of Waterloo

#3

#87

University of Alberta

#4

#98

McMaster University

#5

#101-110

Queen’s University

#6

#121-130

Western University

#7

#131-140

University of Calgary

#8

#171-180

Université de Montréal

#9

#251-300

University of Victoria

#10

#301-500

Carleton University

 
[Nguồn: Thông tin du học]