DU HỌC ANH

Văn phòng nhập cư Anh vào cuộc trong vấn đề quản lý giáo dục quốc tế

Dưới đây là những cập nhật mới nhất về những quy định cho visa học sinh tại Anh

Dừng các hoạt động tài trợ sinh viên từ tháng 6 năm 2014

Các trường Cao đẳng và Đại học Anh có nhu cầu chiêu sinh sinh viên quốc tế ngoài khu vực kinh tế châu Âu (EEA) du học theo visa diện Tier 4 phải được nhà nước công nhận có quyền bảo trợ visa Tier 4 cho sinh viên.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2014, Văn phòng Nhập cư Anh đã có hành động cụ thể với 3 trường đại học sau:

 • Đại học Glyndwr: Dừng quyền cấp phép bảo trợ sinh viên  với visa Tier 4
 • Đại học Tây London: Dừng quyền bảo trợ cho sinh viên mới [Không cấp giấy nhận học (CAS)]
 • Đại học Bedfordshire: Dừng quyền bảo trợ cho sinh viên mới [Không cấp giấy nhận học (CAS)]

Ngoài ra, Văn phòng Nhập cư Anh cũng dừng quyền bảo trợ Tier 4 của 57 trường Đại học khác.

Lo ngại về vấn đề nhập cư

Giống như các tổ chức khác được hưởng lợi từ vấn đề nhập cư, các trường đại học và cao đẳng phải có trách nhiệm khi nhận học viên ngoài EEA, các cơ sở này phải đảm bảo học viên của họ đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Thành thật
 • Đáp ứng được hết các điều kiện nhập cư Anh

Văn phòng Nhập cư Anh đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những cơ sở giáo duc này, và gần đây đã có những bước điều tra khi nhận thấy vấn đề kiểm soát nhập cư bị đe dọa.

Kiểm soát nhập cư tại các trường Cao đẳng Đại học

Đại học Glyndwr đã phải ngừng cấp cho sinh viên quốc tế visa Tier 4 khi Văn phòng Nhập cư Anh điều tra thêm về các hoạt động tài trợ sinh viên của trường. 57 trường khác tại Anh cũng đang chịu chung số phận.

Theo một diễn biến khác liên quan đến cuộc điều tra, đại học Tây London và đại học Bedfordshire đã phải ngừng nhận sinh viên quốc tế và dừng tài trợ những viên đang học. Trong quá trình điều tra, không giấy nhận học nào được cấp ra nữa.

Các trường hợp mà quyền bảo trợ tại các trường Đại học bị dừng

Văn phòng Nhập cư Anh điều tra các tổ chức có các hành vi sau:

 • Đe dọa vấn đề kiểm soát nhập cư
 • Không có trách nhiệm với tư cách nhà tài trợ của mình

Văn phòng Nhập cư Anh sẽ làm việc thêm với các cơ quan tổ chức có liên quan. Nếu các cơ sở này giải quyết các vấn đề đã đề cập một cách hợp lý, lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ.

Nếu các tổ chức này từ chối hợp tác cùng văn phòng Nhập cư Anh hay hợp tác nhưng không giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm, văn phòng sẽ có các biện pháp khác để răn đe và trừng phạt.

Với những cơ sở giáo dục bị ngừng cấp CAS, giấy phép bảo trợ của họ cũng bị tạm dừng. Những cơ sở giáo dục giấy phép tài trợ bị tạm dừng mà cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề thì giấy phép của cơ sở sẽ bị dừng vĩnh viễn.

Về việc dừng bảo trợ và cấp giấy nhận học của các trường

Khi các tổ chức bị dừng cho phép bảo trợ sinh viên thì cũng bị loại ra khỏi danh sách các tổ chức bảo trợ công luôn để việc điều tra diễn tra thuận lợi hơn. Các tổ chức này sẽ được thông báo nếu vẫn thất bại trong việc giải quyết các vấn đề Văn phòng Nhập cư nêu ra, giấy phép bảo trợ của họ sẽ bị tước hiệu lực và trong khoảng thời gian đó họ sẽ không có quyền chiêu sinh.

Không cấp CAS là một biện pháp trừng phạt nhẹ hơn, trong trường hợp này các cơ sở giáo dục vẫn được là thành viên trong danh sách các tổ chức bảo trợ công trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, các trường trong trường hợp này lại không thể chiêu sinh.

Hệ lụy lên sinh viên

Những ảnh hưởng từ việc các cơ sở giáo dục bị ngừng cấp CAS lên sinh viên:

 • Những sinh viên đã có sẵn nhà bảo trợ mà đang trong quá trình học

Sinh viên sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Visa của sinh viên vẫn có hiệu lực, sinh viên có quyền tiếp tục học, du lịch trong Anh hay ngoài Anh như bình thường, miễn là sinh viên có thể đáp ứng với các tiêu chí nhập cảnh/xuất cảnh nói chung.

 • Sinh viên có đơn xin visa du học đặc biệt xuất sắc, hoặc đơn xin ra hạn visa ở lại Anh

Sinh viên sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Sinh viên có đơn xin visa đặc biệt xuất sắc mà nhận được CAS  trước khi điều tra diễn ra vẫn học bình thường. Visa đang có hiệu lực hay visa đã được ra hạn thì đều vẫn có hiệu lực.

Đối với sinh viên đang học hay đang nộp đơn xin vào các trường bị dừng giấy phép bảo trợ hay dung cấp CAE

 • Những sinh viên đã được bảo trợ rồi

Sinh viên thuộc diện này có thể tiếp tục việc học trong khi giấy phép bảo trợ của nhà bảo trợ bị tạm dừng.

 • Sinh viên có visa đến Anh nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đến

Sinh viên thuộc diện này không nên đến Anh cho đến khi lệnh dừng cấp phép bảo trợ được dỡ bỏ. Sinh viên nên thường xuyên kiểm tra danh sách các nhà tài trợ để cập nhật thông tin về hiện trạng của nhà bảo trợ của mình.

 • Những sinh viên có đơn xin visa đặc biệt xuất sắc, hoặc những sinh viên đã được cấp CAS và có dự định xin visa

Những đơn xin visa (đã có CAS) nộp trước khi giấy phép bảo trợ của cơ sở giáo dục bị tạm dừng sẽ bị dừng xét. Đơn xin visa mới sẽ vẫn được nhận nhưng chưa được xét ngay lập tức.

 • Sinh viên với đơn xin ra hạn visa đặc biệt xuất sắc, hay những sinh viên có nhu cầu ra hạn visa

Sinh viên vẫn có thể nộp đơn ra hạn visa khi nhà bảo trợ bị dừng giấy phép, miễn là visa và giấy CAS của sinh viên được phát trước ngày giấy phép bảo trợ bị tạm dừng. Tuy nhiên, những đơn này sẽ không được xét cho đến khi vấn đề về bảo trợ được giải quyết.

 • Sinh viên đang đi nghỉ tại nước ngoài khi tổ chức bảo trợ bị tạm dừng giấy phép

Sinh viên với visa hợp lệ vẫn có thể quay trở lại Anh và tiếp tục học, miễn là đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhập cảnh/xuất cảnh.

 • Sinh viên của trường định xin học bị đình chỉ hoạt động bảo trợ nhưng chưa nộp đơn xin học:

Những sinh viên tại Anh hay sinh viên quốc tế dự định xin học tại một trong các cơ sở kể tên bên trên nhưng chưa nộp đơn thì nên cập nhật thông tin của các cơ sở đào tạo này thường xuyên và nên có phương án thay thế. Tốt nhất sinh viên nên xem xét xin học vào trường khác để tránh rắc rối sau này.

 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho những sinh viên không xin được vào những trường có chất lượng đảm bảo

Chúng tôi sẽ cùng hợp tác với Văn phòng Sáng chế và Kỹ năng Kinh doanh, tổ chức Các trường đại học Vương quốc Anh, Hội đồng Anh: Học sinh Quốc tế, Hội đồng Tài trợ Đại học Anh, Hội đồng Tài trợ Đại học xứ Wales, Hội đồng Tài trợ Đại học Scotland và Hiệp hội Học sinh Sinh viên Anh để hỗ trợ một cách tốt nhất cho các sinh viên bị ảnh hưởng từ quá trình điều tra.

Nếu vì cuộc điều tra của văn phòng Nhập cư Anh mà một cơ sở giáo dục nào bị đình chỉ hoạt động bảo trợ, học viên của trường có bị ảnh hưởng không?

Nếu giấy phép bảo trợ của trường bị làm mất hiệu lực do quá trình điều tra thì Văn phòng Nhập cư Anh sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất để hỗ trợ tốt nhất cho những sinh viên bị ảnh hưởng.

Sinh viên liên lạc với ai để xin tư vấn?

Những sinh viên cần thêm thông tin hay xin tư vấn có thể liên lạc với Văn phòng Nhập cư Anh theo số 0114 207 1688 trong khung giờ từ 09:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 09:00 đến 13:00 vào thứ 7. Thêm thông tin cập nhật, sinh viên truy cập website của Văn phòng Nhập cư Anh https://www.gov.uk

Các trường tư mà giấy phép bảo trợ bị dừng

1. Alpha College

2. Alpha Meridian College

3. APS Computer Solutions TA Pitman Training Centre

4. Birmingham Institute of Education Training and Technology

5. Blake Hall College

6. Bloomsbury International UK

7. Bradford College of Management

8. Bradford Metropolitan College

9. Bristol College of Accountancy

10. Britain College

11. Central College London

12. Central College of Studies

13. Central Cranbrook College

14. Citizen 2000 Education Institute

15. City of London Academy

16. College of Advanced Studies

17. College of East London

18. College of Excellence

19. Cranford College

20. Essex College

21. Eynsford College

22. FBT (Finance Business Training)

23. Forbes Graduate School

24. Hammersmith Management College

25. Helios International College

26. IIM Bedford

27. Interlink College of Technology & Business Studies

28. Katherine & Kings College of London

29. Kinnaird College

30. LIT LON Ltd

31. London Academy of Management and Business

32. London College of Business Management and Computing Studies

33. London College of Finance and Accounting

34. London Corporate College

35. London Educators Ltd

36. London Premier College

37. London Regal College

38. London School of Advanced Studies

39. London School of Marketing t/a LS Business School

40. London School of Technology

41. London St Andrews College

42. LSBF (London School of Business and Finance)

43. Manchester College of Management Sciences

44. Manchester International College (International Learning Centre)

45. Manchester Trinity

46. Midlands Academy of Business and Technology

47. North West College Reading

48. Queensbury College

49. Shakespeare College

50. South London College

51. Stanfords College UK Ltd

52. Studio Cambridge

53. Superior College London

54. UK Business Academy

55. UK Vocational Training College t/a UK CAT

56. West George College

57. West London Business College

Danh sách trên được công bố vào ngày 24/6. Để có thêm thông tin cập nhật về hiện trạng của các trường, sinh viên xem thêm trang web của tổ chức www.gov.uk.

(Nguồn: Hocbonghay)