DU HỌC ANH

Thay đổi luật liên quan đến thị thực Bậc 4 (Tier 4) vào Anh Quốc

Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh Quốc ra thay đổi có liên quan đến thị thực sinh viên Bậc 4 của Hệ thống thang điểm.

Ngày 13 tháng 7, Chính phủ Anh công bố những thay đổi liên quan đến Quy định Nhập cư. Rất nhiều thay đổi có liên quan đến thị thực sinh viên Bậc 4 của Hệ thống thang điểm.

Những thay đổi này sẽ giúp giảm tình trạng lạm dụng các quy định nhập cư hiện tại trong khi vẫn đảm bảo rằng Vương Quốc Anh luôn là một quốc gia có tính cạnh tranh và vẫn thu hút được những sinh viên quốc tế giỏi nhất và sáng giá nhất. Vương Quốc Anh vẫn tiếp tục chào đón những sinh viên thực thụ theo học tại các trường đại học tầm cỡ quốc tế của chúng tôi.

Những thay đổi chính sẽ là:

  • Ngăn chặn những sinh viên mới tại các trường cao đẳng công đi làm trong thời gian theo học, điều này sẽ tạo mặt bằng chung giống nhau so với sinh viên đang theo học ở các trường cao đẳng tư (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

  • Cho phép sinh viên đại học theo học một khóa học mới cùng bậc, nhưng chỉ với điều kiện là khóa học mới đó có liên quan đến khóa học trước hoặc trường đại học của sinh viên đó khẳng định là việc học tiếp này sẽ hỗ trợ cho các ý tưởng về nghề nghiệp của sinh viên. Điều này sẽ cần phải được thẩm định qua phỏng vấn và sẽ có các hình thức phạt nếu các trường đại học lạm dụng quy định này (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

  • Cấm sinh viên các trường cao đẳng có thể gia hạn thị thực Bậc 4 tại Anh Quốc trừ trường hợp họ sẽ theo học tại cùng một trường cao đẳng. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải rời khỏi nước Anh và đăng ký xin thị thực từ bên ngoài nước Anh nếu họ muốn theo học một khóa học nữa (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

  • Cấm sinh viên cao đẳng chuyển đổi thị thực của mình sang các Bậc 2 hay Bậc 5 tại nước Anh, và yêu cầu họ phải đăng ký xin thị thực từ bên ngoài nước Anh (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

  • Giảm hạn chế về thời gian theo học ở bậc trên đại học từ 3 năm xuống còn 2 năm. Quy định này sẽ đưa thời gian học tối đa bằng với thời gian học của sinh viên Anh nói chung khi theo học bậc trên đại học (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

  • Không cho phép người phụ thuộc của thị thực Bậc 4 làm các công việc yêu cầu kỹ năng thấp hoặc không cần có kỹ năng, nhưng cho phép họ có thể làm các công việc đòi hỏi kỹ năng cao dưới hình thức bán thời gian hoặc chính thức (quy định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 8).

Để biết thêm thông tin và những hướng dẫn cập nhật liên quan đến việc đăng ký xin thị thực Bậc 4 vào Anh, hãy truy cập trang điện tử này: www.gov.uk/tier-4-general-visa/overview.

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến sinh viên theo học tại các trường đại học của Anh ở bậc đại học hoặc trên đại học.

(Nguồn: Gov.uk)