DU HỌC ANH

Lời khuyên cho người xin thị thực Anh Quốc theo diện sinh viên

Nếu chuẩn bị đến Anh Quốc để học tập trong năm nay, mời quý vị đọc những lời khuyên dưới đây cho việc nộp đơn theo diện thị thực sinh viên Bậc 4 (Tier 4)

Nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Quý vị có thể nộp sớm hơn 3 tháng trước ngày khởi hành.

Quý vị cần một thư chấp nhận học qua mạng (CAS) từ tổ chức giáo dục tại Anh trước khi bắt đầu nộp đơn.

Quý vị cần đọc hướng dẫn về thị thực sinh viên Bậc 4 (Tier 4) tại trang web.

Quý vị cần biết những giấy tờ hỗ trợ nào là cần thiết cho hồ sơ của mình và dành thời gian để thu thập đủ bộ hồ sơ.

Nếu nộp đơn từ Việt Nam, quý vị cần cung cấp giấy chứng nhận lao phổi được cung cấp bởi một phòng khám được chỉ định. .

Quý vị cần cung cấp giấy xác nhận của ngân hàng và các chứng chỉ học tập hay bằng cấp.

Giấy xác nhận của ngân hàng cần chứng minh quý vị có khoản tiền đủ để chứng minh tài chính trong tài khoản và đã được gửi ít nhất 28 ngày trước ngày quý vị thanh toán phí thị thực qua mạng.

Một số người nộp đơn có thể sẽ cần Chứng chỉ Tiếng Anh và/hoặc Chứng chỉ ATAS.

Quý vị cần hoàn thành đơn xin thị thực sinh viên Bậc 4 (Tier 4), trả phí và đặt lịch hẹn qua mạng tại trang web để có thể nộp hồ sơ tại một Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Quý vị cần hoàn tất bản khai xin thị thực bằng TIẾNG ANH

Khi đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, quý vị cần chọn theo diện sinh viên Bậc 4 (Tier 4 student)

Quý vị cần in bản khai trên mạng đã hoàn tất, mang cùng với hộ chiếu, ảnh chụp cỡ hộ chiếu và các giấy tờ hỗ trợ được yêu cầu tới Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Quý vị cần cung cấp bản dịch được chứng thực cho các giấy tờ không phải là Tiếng Anh.

Do quý vị phải khai bản khai qua mạng, phụ lục số 8 là không cần thiết.

Cục quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh đặt mục tiêu xét duyệt hồ sơ của quý vị trong 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang tiếp nhận một số lượng hồ sơ rất lớn nên việc xét duyệt đơn của quý vị có thể chậm trễ. Quý vị không nên trông đợi việc hố sơ được xét duyệt sớm hơn. Nếu quý vị cần đi gấp thì có thể lựa chọn dịch vụ thị thực khẩn để được xét duyệt trong thời gian từ 3-5 ngày làm việc.

Nhân viên tại Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin thị thực sinh viên nhưng quý vị có thể truy cập trang web để được hướng dẫn thêm và biết chi tiết liên lạc.

(Nguồn: Gov.uk)