DU HỌC ANH

Làm gì khi bị Hải quan giữ đồ?

Nếu bị Hải quan (HMRC) tịch thu đồ, bạn có thể kháng nghị để lấy lại nó. Điều này áp dụng được cho mọi loại hàng hóa, kể cả phương tiện giao thông.

Tại sao đồ bị giữ lại?

Nhân viên Hải quan có quyền tịch thu đồ trên lãnh thổ nước Anh trong các trường hợp:

- hàng hóa đặc biệt như rượu hoặc thuốc lá chưa đóng thuế đầy đủ
- đồ bị cấm hoặc hạn chế mang vào nước Anh
- vi phạm các quy định của Hải quan

Chuyện gì xảy ra khi đồ bị tịch thu?

Nếu bạn có mặt tại hiện trường

Lý do đồ bị giữ sẽ được giải thích và ‘Thông tin tịch thu’ (ENF156) kê khai danh sách đồ sẽ được giao cho bạn nếu bạn có mặt vào thời điểm chuyện xảy ra.

Nếu bạn không có mặt tại hiện trường

‘Thông báo tịch thu tài sản’ sẽ được giao cho bạn qua đường bưu điện nếu bạn không có mặt vào thời điểm chuyện xảy ra. Thông tin được cung cấp bao gồm: danh tính nhân viên thực thi, cơ sở pháp lý của vụ việc, và kê khai đồ bị giữ.

Hành động tiếp theo

Khi đồ đã bị giữ, bạn có các lựa chọn sau:

- Nếu bạn thừa nhận sự đúng đắn của việc thu đồ và không muốn nhận lại chúng, bạn không cần làm gì thêm và đồ sẽ được tiêu hủy.

- Bạn có thể kháng nghị nếu bạn tin rằng việc tịch thu là không hợp pháp.

- Bạn cũng có thể viết thư yêu cầu Hải quan hoàn lại đồ cho bạn. Nếu Hải quan từ chối, bạn có thể yêu cầu tái điều tra.

- Nếu bạn không hài lòng với cách giải quyết của Hải quan, bạn có thể gửi ý kiến phàn nàn.

- Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi quyết định hành động tiếp theo của mình.

Kháng nghị

Chủ sở hữu có quyền kháng nghị bằng cách gửi ‘Thông báo về quyền sở hữu’ bằng văn bản tới Hải quan. Nội dung cần có là:

- tên đầy đủ và địa chỉ của bạn
- tất cả tài liệu tham khảo về Hải quan bạn được nhận
- tại sao bạn tin Hải quan đã quyết định sai

Thời hạn gửi thông báo là trong vòng 30 ngày. Tài liệu tham khảo: Thông báo 12A ‘Bạn có thể làm gì khi Hải quan tịch thu đồ’.

Lấy lại đồ

Bạn vẫn có thể viết đơn đề nghị HMRC trả lại đồ dù đã công nhận việc tịch thu là hợp pháp. Qúa trình này được gọi là “phục hồi”.

Trong đơn cần bao gồm:

- tên họ và địa chỉ
- tất cả tài liệu tham khảo về Hải quan bạn được nhận
- bằng chứng quyền sở hữu với món đồ
- giải thích vì sao món đồ nên được trả lại – bao gồm hoàn cảnh và đính kèm những bằng chứng thuyết phục

Làm gì nếu có bất đồng quan điểm?

Nếu HMRC từ chối trả đồ hoặc đặt ra các điều kiện trả đồ như phải nộp phí, bạn có quyền yêu cầu tái điều tra.

Đưa ra phản ánh

Nếu không hài lòng về thái độ nhân viên Hải quan, bạn có thể gửi phản ánh theo quy trình của HMRC.

Trợ giúp và tư vấn

Để biết thêm thông tin về việc thu giữ đồ, liên hệ Đường dây hỗ trợ VAT hoặc ban Ngoại thương và Thuế tiêu thụ đặc biệt, trực thuộc Hải quan.

(Nguồn: HMRC)