DU HỌC ANH

Hỗ trợ và Phúc lợi

Các trường của Vương quốc Anh đều rất coi trọng vấn đề phúc lợi sinh viên. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hãy chắc chắn bạn nói điều đó ra. Giáo viên và nhân viên của trường luôn muốn bạn được an toàn và vui vẻ.


Các trường của Vương quốc Anh đều rất coi trọng vấn đề phúc lợi sinh viên. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hãy chắc chắn bạn nói điều đó ra. Giáo viên và nhân viên của trường luôn muốn bạn được an toàn và vui vẻ.

  • Nhiều trường có Cán bộ chuyên trách phụ trách "Phúc lợi Sinh viên"; một số trường còn có cán bộ Sinh viên Quốc tế chuyên trách. Hãy xin họ lời khuyên nếu bạn đang gặp vấn đề. Hoặc thử gặp Hội sinh viên của trường bạn.

  • Với những lo lắng về thi cử, hãy nói chuyện với giáo viên hướn dẫn; họ còn có thể giúp bạn giải đáp nhiều vấn đề khác.

  • Tại các trường nội trú của Vương quốc Anh, bạn còn nhận được cấp độ chăm sóc tuyệt vời hơn. Hầu hết các trường đều có thầy cô trưởng nhà, và một y tá thường trú để chăm sóc bạn.

  • Để giúp bạn ổn định cuộc sống khi mới đến Vương quốc Anh, hầu hết các trường đều có chương trình định hướng giúp bạn làm quen với những người bạn mới, làm quen với trường và thành phố nơi bạn ở.

  • Hội Sinh viên Quốc gia là tiếng nói đại diện cho sinh viên quốc gia, giúp họ thực hiện các chiến dịch, vận động để có các chương trình ưu đãi giá rẻ cho sinh viên và tư vấn mọi mặt đời sống sinh viên. Hãy ghé thăm trang web của Hội Sinh viên Quốc gia để xem những hướng dẫn họ mang đến cho bạn.

  • Hội đồng chuyên trách các Vấn đề của Sinh viên Quốc tế quảng bá và bảo vệ quyền lợi và nhu cầu của sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh. Hãy ghé thăm trang web của họ để thu lại nhiều lời khuyên bổ ích. 

(Nguồn: EducationUK)