CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Những thay đổi mới nhất từ Bộ Di Trú Úc dành cho Sinh viên Quốc tế

Cập nhật: thông tin website mới của Bộ Di Trú, thay đổi List các ngành nghề bên Úc đang cần.

THÔNG TIN MỚI cho DU HỌC SINH:


Theo thông tin update mới nhất của bộ di trú thì website của bộ di trú từ: http://www.immi.gov.au đã chính thức chuyển sang http://www.border.gov.au.

 

Riêng với các tài khoản ImmiAccount thì vẫn như cũ và các bạn apply, extend hay renew visa thì vẫn có thể đăng nhập và làm như cũ mọi người nhé.

 

Tin mới về SOL cho 2015-2016:
- Tin tốt: Các ngành mà DHS quan tâm nhiều như: Accounting, IT, Chef vẫn còn trong list nhé. Bạn nào học mấy ngành này tranh thủ thở phào đi nhé!
- Tin xấu: Có một số ngành bị loại ra như: Dentists, Urban & regional planners

 

Riêng danh sách CSOL thì ngành Primary school teachers đã bị loại!

 

Tham khảo thêm tại:
SOL: http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL

CSOL: http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/CSOL