CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Columbia College, thành phố Vancouver

Columbia College: Cao đẳng và Dự bị ĐH tại thành phố Vancouver với các chương trình chuyển tiếp vào ĐH linh động nhất Vancouver, Canada.

Columbia College (CC) tại t.phố Vancouver, Canada được thành lập từ năm 1936, đến nay với hơn 70 năm hoạt động với chất lượng giáo dục cao luôn là nơi đào tạo uy tín nhất không chỉ riêng của Canada, mà còn của cả Bắc Mỹ.  Các chương trình học tại Columbia là rất phong phú, từ các khóa Anh văn, đến chuyển tiếp ĐH với các ngành học Thương Mai, Tin học, Xây dựng, ... 

2 Bằng Hội viên Nghệ thuật và Khoa học:  Sinh viên Đại học Columbia đã hoàn tất 60 tín chỉ quy định của các khóa học năm một và năm hai ở ngành Nghệ thuật hoặc Khoa học tự nhiên sẽ được cấp Bằng Hội viên Nghệ thuật hoặc Khoa học. Chứng chỉ này được cấp sau hai năm học và có thể hấp dẫn đối với các sinh viên không muốn hoàn tất trọn bốn năm đại học cũng như những sinh viên dự định sẽ theo học tiếp sau này. Không chỉ các trường đại học ở British Columbia chấp nhận 60 tín chỉ chuyển tiếp để lấy trọn bằng tú tài khi sinh viên được chấp nhận vào đại học ở British Columbia, một số trường đại học cũng ưu tiên chấp nhận sinh viên có Bằng Hội viên.

Chương trình Dự bị Đại học (Lớp 11 & 12):

Chương trình Dự bị Đại học của Đại học Columbia dành cho các sinh viên quốc tế muốn vào đại học đã học xong Lớp 10 hoặc 11 (hoặc tương đương). Sinh viên theo học Chương trình Dự bị sẽ phải hoàn tất chương trình học của Bộ Giáo dục British Columbia để được cấp chứng chỉ hoặc bằng trung học British Columbia. Sinh viên Chương trình Trung học Nâng cao phải hoàn tất các khóa học bắt buộc dành cho Lớp 11 & 12 để được công nhận tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và tham dự Kỳ thi Lớp 12 Cấp tỉnh.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ được cấp Bằng Chuyển tiếp Lớp 12 British Columbia và được chấp nhận vào năm đầu ở mọi trường đại học của Canađa hoặc Mỹ tùy theo điều kiện GPA (điểm trung bình các cấp) của trường đó.

Sinh viên Chương trình Hoàn tất Trung học chỉ phải hoàn tất một số khóa học bắt buộc dành cho Lớp 11 & 12 theo Chương trình Trung học Nâng cao; không bắt buộc Thi Lớp 12 Cấp tỉnh. Chương trình này phải ngắn hơn Chương trình Trung học Nâng cao ít nhất một học kỳ.  Theo thực tế của các học sinh do Công ty Du học Liên Châu chúng tôi tuyển sinh cho Columbia, sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ được cấp Chứng chỉ Hoàn tất Trung học British Columbia và được chấp nhận vào năm hai đại học sau khi đã hoàn tất 30 tín chỉ (hai học kỳ) đại học tại Đại học Columbia.

Sinh viên Chương trìnhTrung học Cấp tốc sẽ hoàn tất các khóa học dành cho Lớp 11 & 12 trong thời gian ngắn hơn nhiều so với quy định theo Chương trình Trung học Nâng cao hoặc Hoàn tất Trung học. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này được chấp nhận vào năm đầu đại học sau khi đã hoàn tất 30 tín chỉ (hai học kỳ) đại học tại Đại học Columbia. Chương trình này chỉ dành cho sinh viên được cấp bằng danh dự. Sinh viên Chương trìnhTrung học Cấp cao phải hoàn tất các khóa học dành cho Lớp 11 & 12 để được cấp Bằng Tốt nghiệp Trung học British Columbia.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này được chấp nhận vào năm đầu đại học sau khi đã hoàn tất 30 tín chỉ (hai học kỳ) đại học tại Đại học Columbia hoặc bất kỳ trường chuyển tiếp nào ở British Columbia. Chương trình này chỉ dành cho sinh viên từ 19 tuổi trở lên (hoặc 18 tuổi và đã nghỉ học ít nhất một năm). Chương trình Dự bị Đại học dành cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học nhưng chưa đủ điều kiện chuyên môn nhất định để được vào thẳng đại học theo chương trình chuyển tiếp. Phù hợp với trình độ và mục đích của từng học sinh, chương trình này thường gồm một học kỳ với tối đa bốn khóa học dự bị phù hợp chuyên ngành. Chương trình có thể bao gồm các khóa học trung học nâng cao nếu đó là điều kiện tiên quyết để được vào đại học.

Chương trình Chuyển tiếp Đại học:

Chương trình chuyển tiếp đại học của Đại học Columbia cung cấp các khóa học cho sinh viên năm một và năm hai để chuyển tiếp vào các trường đại học ở British Columbia cũng như ngoài Canađa và Mỹ. Sinh viên hoàn tất một năm học (30 tín chỉ) ở Đại học Columbia sẽ được chuyển tiếp vào đại học để học tiếp năm hai; sinh viên hoàn tất hai năm học (60 tín chỉ) ở Trường sẽ được chuyển tiếp vào đại học để học tiếp năm ba.

Đại học Columbia cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học ở các ngành:

  • Thương mại
  • Tin học
  • Xây dựng
  • Công nghệ thông tin
  • Khoa học tự nhiên
  • Nghệ thuật

 

Chương trình dự bị ESL và Anh ngữ :

Trường tập trung giảng dạy sinh viên quốc tế cũng như cung cấp các khóa học dự bị và hỗ trợ tiếng Anh tăng cường cho sinh viên được giảng dạy bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Chương trình dự bị tiếng Anh được giảng dạy ở hai cấp độ. Chương trình Tiếng Anh Chuyên ngành như Ngôn ngữ Phụ tập trung hỗ trợ cho sinh viên có kỹ năng ngôn ngữ từ mức độ dưới trung cấp đến cao cấp với nhiều kỹ năng tiếng Anh cần thiết để được chấp nhận vào các chuyên ngành học ở Bắc Mỹ.

Riêng các Sinh viên chương trình đại học với trình độ Anh ngữ cao hơn sẽ được hỗ trợ tiếng Anh cho năm đầu đại học qua chương trình Tiếng Anh Dự bị Đại học (Tiếng Anh. Sinh viên với trình độ tiếng Anh này sẽ học một hoặc hai học kỳ kết hợp với tiếng Anh dự bị đại học không cấp bằng theo các khóa học đại học có thể chuyển tiếp thành tín chỉ ở chuyên ngành của sinh viên.