CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Học bổng Global Excellence 2023 của trường Australian Catholic University

ACU là một trường phát triển nhanh nhất ở Úc, xuất phát điểm không phải là một trường đại học lớn, nhưng trong quá trình hình thành và phát triển từ 1991 đến nay, trường đã vươn mình ra thế giới một cách nhanh chóng với tổng số sinh viên là 35.000, nền giáo dục độc đáo, trường nhanh chóng trở thành một trong những trường xếp thứ hạng cao tại Úc, và được công nhận trên toàn thế giới.

Học bổng Global Excellence được trao cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện vào bậc đại học và sau đại học ngành Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại Australian Catholic University


💵 Học bổng được giảm học phí (AU$2.500/học kỳ hoặc AU$5.000/năm) trong thời gian đăng ký CRICOS tối thiểu của khóa học.


🔖 Giá trị tối đa của học bổng:
🔸 Bằng đại học 3 năm AUD $15.000
🔸 Bằng đại học 4 năm (song bằng) AUD $20.000
🔸 Bằng sau đại học 2 năm AUD $10.000


📝 ĐIỀU KIỆN
🔸 là sinh viên quốc tế
🔸 được nhận vào chương trình ĐH hoặc sau Đh ngành Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại ACU năm 2023
🔸 đáp ứng các yêu cầu đầu vào của khóa học
🔸 học full-time
🔸 vượt qua ít nhất ba môn học trong mỗi học kỳ
🔸 không nhận bất kỳ học bổng hoặc giải thưởng nào khác nếu tổng giá trị vượt quá học phí của khóa học
🔸 không đăng ký vào ACU với tư cách là Study Abroad hoặc SV Trao đổi
🔸 không nhận Học bổng Sinh viên Quốc tế ACU


⁉️ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
➡️ Học bổng Global Excellence sẽ được trao cho những sinh viên đủ điều kiện bắt đầu chương trình cấp bằng kinh doanh và công nghệ thông tin trong Học kỳ 2 năm 2022 và cho những sinh viên sẽ bắt đầu chương trình trong Học kỳ 1 năm 2023 và Học kỳ 2 năm 2023.
➡️ Sinh viên bắt đầu học vào Học kỳ 2 năm 2022: Việc đánh giá đủ điều kiện nhận học bổng vẫn đang được tiến hành. Sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo qua email của trường khi học bổng đã được áp dụng vào tài khoản của sinh viên. Bất kỳ số dư nào vượt quá sẽ được áp dụng như tín dụng vào số dư học phí của sinh viên cho học kỳ tiếp theo.
➡️ Sinh viên có thư mời nhập học tại ACU vào năm 2023: Học bổng sẽ được tự động áp dụng vào hồ sơ của sinh viên khi chấp nhận lời đề nghị nhập học. Lưu ý rằng trường sẽ không cấp cho sinh viên thư mời nhập học đã được sửa đổi hoặc CoE nếu đã được cấp


Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.