CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Đại học East Texas Baptist University (ETBU), Texas, USA

* Trường có cơ sở tại Marshall, bang Texas (dân số 25.000 người), cách Dallas 2 giờ đi xe, cách Houston 3 giờ đi xe. * Đây là một trường đại học nổi tiếng về chất lượng đào tạo.

7 lý do chọn ETBU:
• Lớp học nhỏ, giúp giáo viên quan tâm theo dõi sự tiến bộ của học sinh tốt nhất, sĩ số 20  học sinh.
• Tỉ lệ 16 sinh viên: 1 giáo viên.
• Ký túc xá tại trường dành cho sinh viên quốc tế, giá chỉ: 5896 USD
• Học phí: 19.292 USD/năm
• Trường đảm bảo học phí không tăng giá trong suốt 4 năm đại học.

Các ngành học: Sinh học, Quản trị kinh doanh, Hóa, Tư pháp hình sự, Sư phạm, Tâm lý, Giao tiếp cộng đồng, Toán học, Âm nhạc, Tôn giáo, Văn chương Anh…  Ngoài ra, còn có chương trình sau đại học với các ngành: Master of Arts in Counseling, Master of Education, Master of Arts in Religion, Master of Business Administration (MBA).

Học bổng:
- Học bổng hữu nghị: 2.200 USD cho tất cả các sinh viên quốc tế ghi danh
- Học bổng học thuật: từ 2.800 USD đến 9.500 USD/năm tùy theo mức độ xuất sắc của từng sinh viên.
- Sinh viên được trường sắp xếp làm việc ngoài giờ tại trường với học bổng trợ cấp: 2.300 USD/năm.
- Sinh viên chuyển tiếp tín chỉ: học bổng được cấp dựa vào kết quả học tập sẽ được từ 2.800 đến 7.500 USD

*Sinh viên quốc tế đến nhập học được miễn phí đưa đón từ sân bay.