CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Học Viện Auckland Goldstar (AGI), New Zealand

Học Viện Giáo Dục Auckland Goldstar- Auckland Goldstar Institute of Education (AGI) có campus chính ở Tp. Auckland, New Zealand, được đăng ký và công nhận bởi Cơ Quan Kiểm Định Chất Lượng- New Zealand Qualifications Authority (NZQA) theo quy định của Luật Giáo dục 1989. AGI được Bộ Giáo Dục New Zealand cho phép tuyển sinh viên quốc tế theo Đạo Luật Giáo Dục về đào tạo quốc tế của New Zealand.

Học Viện Auckland Goldstar (AGI), tại thành phố Auckland, New Zealand trong năm học 2012 - 2013 sẽ cấp học bổng (áp dụng từ 01/06/2012 – 31/01/2013) cho sinh viên VN khi ghi danh các chương trình học tại AGI như sau:

-                      Học bổng từ $1.500 - $6.500 cho các khóa học Diploma

-                      Học bổng từ $1.500 - $6.000 cho các khóa học Anh văn

-                      Miễn phí 6 tháng học tiếng Anh cho tất cả học sinh đăng ký gói "Anh văn + Diploma"

-                      Hỗ trợ vé máy bay một chiều đến Tp. Auckland, New Zealand nhập học

-                      Hỗ trợ Hỗ trợ 01 năm phí bảo hiểm cho tất cả các hồ sơ đăng ký

Các khóa học tại Học Viện AGI:

1.      Diploma in Healthcare Management (Level 6)

-         Bằng cấp: Dạy nghề & Chuyển tiếp lên Đại học

-         Hình thức học: Toàn thời gian

-         Thời gian học: 2 năm

-         Kỳ nhập học: Tháng 3, 7, 9 hàng năm

 
2.      Diploma in Healthcare Studies (Level 5)

-         Bằng cấp: Dạy nghề & Chuyển tiếp lên Đại học

-         Hình thức học: Toàn thời gian

-         Thời gian học: 01 năm

-         Kỳ nhập học: Tháng 3, 7, 9 hàng năm
 

3.      NZIM Diploma in Management (Level 5)

-                     Bằng cấp: Dạy nghề & Chuyển tiếp lên Đại học

-                     Hình thức học: Toàn thời gian

-                     Thời gian học: 01 năm

-                     Kỳ nhập học: Tháng 2, 7, 9 hàng năm
 

4.      Các khóa dạy Anh văn

-         Bằng cấp: theo nhiều cấp độ học

-         Hình thức học: Toàn thời gian & bán thời gian

-         Kỳ nhập học: mỗi tháng