CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

IELTS

IELTS viết đầy đủ là International English Language Testing System (Hệ thống Điểm Kiểm tra tiếng Anh Quốc tế) điểm IELTS thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với nhiều mục đích, trong đó mục đích du học là nhiều nhất hiện nay khi chọn du học tại những nước sử dụng tiếng Anh

Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế - IELTS là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Nó được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. 

 

Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung):
•    Loại hình Academic (học thuật) dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.
•    Loại hình General training module (đào tạo chung) dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.
Tại các kỳ thi IELTS, học sinh sẽ được kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh, các bạn thí sinh được đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Dạng bài thi:
Bài thi bao gồm 4 phần thi: nghe, nói đọc và viết. Đối với loại hình học thuật (Academic) và không học thuật (General Training), bài thi sẽ khác giống nhau ở phần thi Nghe, Nói và sẽ khác nhau ở phần thi Đọc, Viết.

 
 
Hệ thống điểm: 
Mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 bảng điểm, trên bảng điểm thể hiện thang điểm từ 1 đến 9 cho từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và điểm tổng cho 4 kỹ năng.
 
IELTS được cộng nhận ra sao ?
IELTS được công nhận rộng rãi khắp nơi trên thế giới bao gồm các trường học ở nhiều quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada. Ngoài ra, IELTS còn được các tổ chức di trú, tổ chức chính phủ hay hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận. Hãy nhấp chuột vào trang Global Recognition System (GRS) để tham khảo danh sách các tổ chức trên thế giới công nhận IELTS.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các trường ĐH, Cao đẳng, Học viện ở Australia, Anh, Canada, New Zealand.  Hiện nay trong xu thế toàn cấu hóa và cạnh tranh cao trong vấn đề thu hút "dòng vốn ngoại tệ từ Du học sinh quốc tế", ngày càng nhiều các trường ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp say "YES" với IELTS. 

 

Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.

(Nguồn: British Council)