CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Vũ Ngọc Hoàng Kim – du học Úc

Vũ Ngọc Hoàng Kim học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, hiện đang học tại trường công lập HOLMESGLEN - Úc