CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Vũ Hải Thanh – du học Úc

Chúc mừng em Hải Thanh nhận được visa du học Úc ở Brisbane tại trường công lập Mitchelton State High School (cho khóa English) và Corinda State High School (cho khóa High school).


Em Vũ Hải Thanh nhận được visa Úc trong vòng 1 tháng

 

Em Hải Thanh cùng Mẹ chụp hình kỷ niệm cùng với cô Liên - Giám đốc Liên Châu, trước khi khởi hành ra sân bay