CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Trần Vĩnh Nghiệp – du học Canada

Em Trần Vĩnh Nghiệp học sinh lớp 12 trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, tốt nghiệp PT năm 2010 và đã du học Canada hiện đang học trường Greoge Brown College, Toronto. Mời các bạn xem thư của em viết cho công ty Du Học Liên Châu