CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Trần Mỹ Linh – du học Mỹ

Em Mỹ Linh đã thành công nhận được visa F1 du học Mỹ tại trường Green River Community College.

Chúc mừng em Mỹ Linh đã chính thức nhận được Visa F1 Mỹ vào ngày 6/6/2015.


Visa đi Mỹ của em Linh

 
Em Linh chụp hình chung với Đại diện bên Công ty Liên Châu