CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Phạm Đăng Khoa – du học Mỹ

Phạm Đăng Khoa là Bác Sỉ Binh viện Tim Tâm Dức Quận 7, Tp. HCM đã du học tại Mỹ với chương trình USMLE của Kaplan Medical. Mời các bạn xem thư của em viết cho công ty Du Học Liên Châu