CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Quốc Hiếu – du học Canada

Nguyễn Quốc Hiếu hs trường THPT Bùi Thị Xuân hiện đang học lớp 12 tại Canada