CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Phạm Phương Trang – du học Anh

Nguyễn Phạm Phương Trang - học sinh lớp 10 Tp Vũng Tàu - Hiện đang học trường Bellerbys College - Anh