CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Lê Hồng Phước – du học Úc

Chúc mừng em Phước nhận được visa du học Úc ở Melbourne tại trường Công lập Holmsglen Institute of TAFE chuyên ngành Graphic Design