CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Khánh Băng Thanh – du học Mỹ

Em Băng Thanh đã thành công nhận được visa du học Mỹ tại trường Green River Community College.

Sau 1 thời gian học tại Green River Community College ở Mỹ. Chúng tôi nhận được email từ phụ huynh của học sinh. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thành tích mà em Băng Thanh đạt được sau thời gian học tại trường Green River CC và cũng như nhận xét về Công ty Du Học Liên Châu.