CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Bích – du học Úc

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa tiếng Anh tại DEAKIN University, em Nguyễn Hoàng Ngọc Bích có chuyến về Việt Nam thăm gia đình và đến thăm Công ty Du Học Liên Châu trước khi tiếp tục khóa học CERT IV tại MIBT tại Melbourne vào tháng 1/2015 để theo đuổi tiếp ước mơ ngành "Health Science" tại Deakin University, Melbourne.