CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Mã Diệp Hoàng – du học Úc

Em Mã Diệp Hoàng nhận bằng tốt nghiệp Cử Nhân của trường Đại Học Swinburne - Úc. Mời các bạn xem thư của Phụ Huynh em Hoàng viết cho công ty Du Học Liên Châu