CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Lê Mạnh Quốc Đạt – Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính

Học sinh Lê Mạnh Quốc Đạt - Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính Bạn Quốc Đạt đã hoàn thành xuất sắc khoá học Master về "Computer Science" tại Hoa Kỳ (2012-2014). Sau khi Tốt nghiệp, Đạt đã được 1 Công ty tại Mỹ nhận vào làm việc với mức lương hậu hĩnh.

Sau đây là bài chia sẻ cảm nhận của bạn Quốc Đạt sau khi Tốt nghiệp xuất sắc chương trình Thạc sỹ tại Hoa Kỳ