CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Huỳnh Mỹ Thanh – du học Úc

Học sinh Huỳnh Mỹ Thanh - du học Úc Cảm nhận từ học sinh đã 3 lần rớt hồ sơ xin du học Canada, được Công ty Du học Liên Châu làm lại hồ sơ đã đậu du học Úc.