CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Hoàng Thị Thúy Hằng – du học New Zealand

Hoàng Thị Thúy Hằng là du học sinh New Zealand năm 2004 đã tốt nghiệp đại học, sau đó Cô Hồng Liên đã làm hồ sơ tiếp cho 2 anh em còn lại và chị dâu của Hằng sang học tại Auckland - New Zealand. Mời các bạn xem thư của em viết cho công ty Du Học Liên Châu